Καλώδιο USB-A to Lightning
Ταχεία φόρτιση και συγχρονισμός
δεδομένων
12W
3A
1,5 μέτρο